Geotermikus energiahasznosítás Kiskunhalason és Zsanán

KEDVEZMÉNYEZETT
  • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A PROJEKT CÍME

Geotermikus energiahasznosítás Kiskunhalason és Zsanán

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

2 500 000 000 Ft, azaz kétmilliárd-ötszázmillió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

60%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A magyar tulajdonú Zsana Geoterm Kft. a projekt kialakításával Kiskunhalas és Zsana térségében megtalálható természetes víztározóra alapozva egy 20 MW hőteljesítményű geotermikus fűtőmű kialakítását célozta meg.

A geotermikus fűtőmű építésekor 1-1 db termelő és visszasajtoló kút kerül kialakításra, illetve egy Kiskunhalasi és Zsanai fogyasztókat elérő távhővezeték rendszer kiépítésére is sor kerül, környezetvédelmi és vízjogi szabályok maradéktalan figyelembe vételével. Kiskunhalas városától DK-i irányban tanulmányozott térség földtanilag kiváló geotermikus területnek tekinthető, ami mind a víztermelés, mind pedig a vízelhelyezés (visszasajtolás) szempontjából jó adottságokkal rendelkezik.

A Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. beruházásában megvalósuló megújuló energiahasznosításra alapuló távhőszolgáltatás két településen (Kiskunhalason és Zsanán) kíván hőenergiát szolgáltatni. A távfűtési hőszolgáltatásban több fogyasztó részesülhet melyek között találunk mezőgazdasági létesítményt, közösségi intézményeket és üzemeket is. A fogyasztók közül -egy kivételével- mindegyik meglévő, régóta üzemelő létesítmény, melyek a fűtési igényüket saját hőközpontjukban lévő, gázkazánokban eltüzelt földgázzal biztosítják.

Az éves fűtési és használati meleg víz energiaigények ellátásához 15,2 millió m3/év import földgáz eltüzelésére van szükség. Ezt tudjuk kiváltani geotermikus energiával, amely megfelel 468.000 GJ/év megújuló, helyben lévő geotermikus energiahasznosításnak. A projekt során létesített geotermikus energiahasznosító rendszer elemei, úgymint az egy termelő és egy visszasajtoló termálkút, az őket összekötő termál távvezeték, valamint a termál technológia Zsana közigazgatási területén kap helyet. A visszasajtoló kút mellett kerül kialakításra a hőközpont, ahol a termálvíz hőenergiáját a távfűtési hálózatba lehet táplálni hőcserélők segítségével. Innen indul el egy távfűtési kör Zsanára és egy másik pedig a távolabbi Kiskunhalasra. A Zsanai ág távfűtési vezetékének nyomvonala Zsana kül- és belterületén, a Kiskunhalasi távfűtési rendszer vezetékei pedig Zsana külterületét és Kiskunhalas bel- és külterületét érintik.

A projekt által éves szinten 30.302 tonna CO2 egyenértékkel csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, mely a geotermikus rendszer minimum 30 éves élettartama alatt minden további évben megismétlődik.

További pozitív hatások:

  • A megvalósuló beruházás következtében létrejövő munkahelyek, illetve a cégek versenyképességének növekedése miatt a környék viszonylag jelentős munkanélküliségi arányának már középtávon 2-3 éven belül érezhető csökkenése következik be.
  • Jelentősen nő a két település hőenergia ellátásbiztonsága. A geotermikus hőenergia használata és léte független a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőktől, a földgázár növekedésétől, és súlyos nemzetközi gazdasági krízishelyzet esetén is zavartalanul képes szolgáltatni. A fűtőmű rendelkezésre állása több mint 95%-os, ami kiemelkedően jó érték egyéb fűtőművekkel, erőművekkel összehasonlítva.
  • A fogyasztóink számára biztosított olcsóbb és kiszámíthatóbb árú energia versenyképességi előnyt nyújt, ami gazdaságos működésüket elősegíti, másrészt növekedésüket és foglalkoztatási képességüket emeli.
  • Komplex mintaprojektként a kistérségben élőknek folyamatos programok szervezésével célunk a kistérségben élők környezettudatos szemléletének fejlesztése. Tapasztalati tény, hogy egy-egy nagyobb környezetvédelmi szempontból is fontos beruházás a térség lakosságának pozitív eredményeket továbbfejlesztő viselkedésváltozásával jár.
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA

2019. június 28.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008

A TÁMOGATÁS KOHÉZIÓS ALAPBÓL ÉS HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATBÓL VALÓSUL MEG